Нашите водещи принципи

Дейността на “Бионорика” е насочена към повишаване на ефективността и популяризирането на лекарствените средства от растителен произход. По този начин ние всеки ден правим съвременната медицина все по-близка до природата. За да постигнем това, разшифроваме потенциала на активните вещества в лекарствените растения, като използваме най-новите научни изследвания и иновационни технологии при производството на ефективни и безопасни лекарствени средства. Това ние наричаме «фитониринг».

Фитонирингът съчетава природата (от phytos – растение) и науката на всички нива от производствения процес, което има голямо значение за ефикасността на лекарствените продукти, особено за билковите лекарства. Така създаваме вътрешни и външни стандарти и на тази основа се стремим да бъдем световен лидер в разрастващия се сегмент на научно-обоснованата фитомедицина.

Фитониринг – формулата за нашия успех

Ние разработваме и произвеждаме високоефективни растителни лекарствени продукти от ново поколение. Нашите продукти съчетават изводите от традиционното билково лечение с резултатите от най-съвременните научни изследвания. В този процес ние поставяме световни стандарти с нашите процедури за отглеждане, добив и производство. С всеки изминал ден ние правим съвременната медицина все повече свързана с растенията, изцяло в полза на здравето на хората.

Фитонирингът е основата

През цялата ни над 80-годишна история ние сме създали висококачествено портфолио. Ние се гордеем с нашите “корени”, които се простират назад до идеите и визията на основателя ни, Йозеф Поп (Josef Popp). Чувстваме, че това наследство ни задължава.

Фитонирингът е бъдещето

Да оформяме бъдещето означава да оползотворяваме възможностите, които създаваме непрекъснато. Фитонирингът олицетворява нашите цели и способността ефективно да ги постигаме.

Фитонирингът е качество

Всеки ден ние сами си поставяме прeдизвикателството да постигаме най-добрите резултати. През този процес се стремим към високо качество по време на всички процедури и стъпки. От семената до готовите лекарствени продукти – във всеки момент гарантираме най-висок стандарт на фитониринг.

Фитонирингът е научно изследване

Голяма част от успеха ни се дължи на стремежа ни към научни изследвания. Изследванията са движещата сила зад постоянните иновации по пътя ни към бъдещето.

Фитонирингът е движение

Необходима е значителна гъвкавост във всички области, за да оцелеем в един конкурентен свят. По своята същност фитонирингът отговаря на това предизвикателство. Фитонирингът е посока, мост, който води към бъдещето. С всеки изминал ден ние напредваме и подобряваме и така ставаме все по-успешни.

Фитонирингът е прозрачност

Фитонирингът изисква постоянна задълбочена проверка на нашите вярвания. Нашето безусловно посвещаване на качеството изисква и реализиране на всяка възможност за подобрение. Винаги и навсякъде. Това налага прозрачност, толерантност и взаимно уважение.

Фитонирингът е успех

Фитонирингът е бъдещето и възможностите, предоставяни от растителните лекарствени средства. Това е новият “златен стандарт” във фитомедицината и така заляга в основата на нашия успех.

Фитонирингът е устойчиво развитие

Нашите действия са продиктувани от дълбокото ни уважение към природата. Устойчивото развитие е основен стълб във фирмената ни култура. От отглеждането на растенията до опаковането на нашите лекарствени продукти всяка стъпка съотвества на нашите високи изисквания за съобразяване с природата и рециклиране. .

Кодекс на поведение

Нашият Кодекс за поведение беше разработен от специална работна група. Той съдържа рамковите условия за работа с клиенти, доставчици, лекари и фармацевти, но също така и нашите природни ресурси и как да си сътрудничим в рамките на компанията. Тези правила са задължителни за нашите служители и трябва да бъдат отчитани при всички решения, които вземат, както и при съвместната работа с нашите партньори. Очакваме спазването на тези правила и допълнително развитие на тези високи стандарти от нашите партньори.

“Бионорика” възприема екологичен и ресурсо-спестяващ подход при производството на нашите растителни лекарства. Ние избираме изключително суровини, които могат да бъдат събрани в хармония с природата. Това уважение към природата се отнася и за нашия подход към всички хора. Например, ние намираме, че е съвсем естествено лекарите и фармацевтите да бъдат информирани за най-новите научни познания. Работим заедно с нашите доставчици и партньори в дългосрочно и справедливо сътрудничество. Нашата цел е съвместно да постигнем икономически успех. Освен това ръководството на нашата компания се е ангажирало да реинвестира голяма част от оборота в научните изследвания.