CEO & Председател на управителния съвет: маг.фармацевт, професор Михаел А. Поп (Michael A. Popp)

Prof. Michael Popp, Bionorica SE, MSCN

През 1988 г. Михаел А. Поп, тогава 28-годишен фармацевт, поема ръководството на компанията, основана от дядо му Йозеф Поп, и систематично следва избрания курс на семейното дружество. Той позиционира компанията като един от водещите производители на билкови лекарства в световен мащаб и въвежда термина “фитониринг”. Този термин изразява връзката между лекарствената ефикасност на растенията и потенциала на съвременните фармацевтични изследвания. В този процес интензивните изследвания, както и ефикасността, качеството и безопасността на лекарствата са основните ценности на компанията. Днес той ръководи глобалното разширяване на дружеството. “Бионорика” се превърна в глобален играч.

Изпълнителен директор “Маркетинг и продажби”: доктор Уве Бауман (Uwe Baumann)


Dr.Uwe Baumann

Уве Бауман има докторска степен по микробиолоия и биохимия и е заемал ръководни позиции в международни фармацевтични дружества, преди да се присъедини към “Бионорика” през 2004г. като Изпълнителен директор “Маркетинг & продажби”

От 2005 г. е Изпълнителен директор “Маркетинг & продажби”. Под неговото ръководство успешно се създават международните структури на компанията.

Изпълнителен директор “Финанси и IT”: доктор Михаел А. Рьодел (Michael A. Rödel)

Dr. Rödel, Bionorica SE, MSCN

От 2007г. доктор Михаел А. Рьодел заема позицията на изпълнителен директор “Финанси и IT” в “Бионорика”. Михаел А. Рьодел е доктор на икономическите науки, заемал дълги години ръководни позиции в различни компании, ориентирани както към местни, така и съм международни пазари.

Под негово ръковоство финансовият отдел в “Бионорика” прилага международните стандарти и са създадени структурите за силно присъствие на световния пазар.