За последните 80 години “Бионорика” се разви от компания от един човек до международна корпорация с повече от 1500 служители. В сравнение с 2015г. броят на служителите е нараснал с 4%. Въпреки че седалището остава в Ноймаркт, Германия, около 40% от служителите работят извън Германия.

През 2016 групата “Бионорика” достига до нетен оборот от 253,7 милиона евро. Оборотът се е увеличил с 2,8 %. Ние искаме да продължим да се развиваме и вярваме, че можем – както на национално, така и на международно ниво. Към това допринася и коефициентът на над средния капитал от почти 80%.
В Германия “Бионорика” е лидер на пазара за повече от 13 години*. В много области от Европа и Азия “Бионорика” също е лидер на пазара за фитомедицински продукти.

*Insight Health ApoChannel, OTC продажби на дребно – опаковки (2015)