Ние разработваме и произвеждаме фито-лекарства, основани на доказателства, т.е., растителни лекарства, които са базирани на научни проучвания и съвременни изследвания. За разлика от синтезираните по химичен път лекарства, активните вещества в растителните лекарствени средства не се състоят от само едно изолирано вещество. Те по-скоро са комплексни сложни смеси от натурални съставки.

Имаме изключително високи изисквания към растителните ни суровини, тъй като качеството и ефикасността на растителния продукт зависят основно от неговите съставки. Можем да гарантираме постоянното качество на растенията чрез контролирано и стандартизирано отглеждане. Важни елементи са екологичното отглеждане, a high proportion of biological matter и кратките маршрути за доставка. Всички стъпки на производствения процес са подкрепени от анализ. Това е сложна система, която прави нашите медицински растения уникални.

Продуктите ни комбинират достиженията на традиционната растителна медицина с най-новите резултати от научни изследвания. Наричаме тази комбинация от природа (от phytos = растение) и наука (от инженеринг) фитониринг. Прилагаме тези принципи във всички стъпки от производствения процес. Производственият процес има важна роля за ефикасността на лекарствените продукти, особено при растителните лекарства. Ние поставяме световни стандарти чрез нашите процедури за отглеждане, събиране и производство.

Определяне на ефикасността

Начинът на действие и поносимостта на лекарствата на “Бионорика” са проучени чрез фармакологични и клинични изпитвания. Вземат се предвид и най-съвременните достижения на молекулярната биология. Освен това, новите резултати от предклинични и клинични изпитвания, провеждани от водещи учени в областта на фито-фармакологията, незабавно се използват за подобряването на нашите специални екстракти и лекарства. Това ни позволява да отговаряме на международните изисквания за разрешаване за употреба на лекарствени продукти.

Нашата мрежа

Ние си сътрудничим с над 500 водещи институти, болници и университети по целия свят. Заедно с дъщерното ни дружество Bionorica research GmbH работим тясно с Австрийския институт за наблюдение на лекарствата (Austrian Drug Screening Institute (ADSI)) и много други изтъкнати университети и институти. Част от тях са: