Ние помагаме на пациенти навсякъде по света с нашите ефективни и безопасни билкови лекарствени продукти. Най-значителната ни терапевтична област е заболяванията на дихателните пътища, следвана от гинекология.

“Бионорика” притежава собствени отдели за изследване и развитие на нови билкови продукти и за допълнително изследване на вече утвърдените лекарства. Нещо повече, като производител на лекарствени продукти взаимодействаме с над 500 водещи институти, болници и университети по целия свят. През следващите три години над 100 различни медицински растения ще бъдат анализирани в Австрийския институт за наблюдение на лекарствата (Austrian Drug Screening Institute – ADSI) в Инсбрук, Австрия, с цел идентифициране на потенциални активни вещества.

Основните области на анализа включват показанията затлъстяване, диабет, метаболитен синдром, хронично възпалително заболяване на червата и неалкохолно индуцирано мастно чернодробно заболяване. В допълнение, “Бионорика” също така активно участва в провеждането на допълнителни изследвания на микробиома и в борбата със засилването на антибиотичната резистентност.